top of page

Privacy Verklaring

E-pimp Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere wijze met ons communiceert. Wij streven ernaar uw privacy te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.

Verzamelde Gegevens
1.1. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om onze diensten te kunnen leveren.
1.2. Wij kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, het tijdstip van uw bezoek en andere technische gegevens.

Gebruik van Gegevens
2.1. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren, uw account te beheren, met u te communiceren en om uw vragen te beantwoorden.
2.2. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals het analyseren van trends, het verbeteren van onze diensten, en het waarborgen van de veiligheid van onze website en gebruikers.

Delen van Gegevens
3.1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
3.2. In sommige gevallen kunnen wij samenwerken met externe dienstverleners die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals het verwerken van betalingen of het versturen van e-mails. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Beveiliging van Gegevens
4.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.
4.2. Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, is geen enkele methode van gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag echter volledig veilig. Wij kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet volledig garanderen.

Bewaring van Gegevens
5.1. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
5.2. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Cookies en Trackingtechnologieën
6.1. Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren en ons te helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt.
6.2. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de herziening zal bovenaan de pagina worden bijgewerkt.

Contact
8.1. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw gegevens of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Instagram.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt: 01-04-2024

bottom of page